VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER


Ett urval av våra tjänster är:

  • Företagsöverlåtelser av såväl inkråm som bolagsöverlåtelser.
  • Värdering av rörelser och fastigheter.
  • Upprättande av affärsavtal/överlåtelseavtal  samt att vara behjälplig vid registrering av bolagsändring hos Bolagsverket.
  • Diskret förmedling, din verksamhet sälj tyst och smidigt utan onödig publicitet.
  • Vid försäljning av hotell och restaurangverksamhet “Dress the Bride”, förbereda ert företag i god tid vid en avyttring, lyfta fram positiva egenskaper, detta för att optimera försäljningspriset.
  • Uppdrag att under vakanser i rekryteringsprocesser, där hotell står utan chef, analysera verksamheten, upprätta handlingsplan samt genomföra förändringar så tillträdande Hotelldirektör/VD får optimala förutsättningar vid start.
  • Vid nyetablering och driftsättning av hotell och restaurangverksamheter. Skapa optimala förutsättningar.
  • Trouble shooting av problemverksamheter, upprättande av handlingsplan samt genomförandefas, en vitalisering process.

Kontakt:
Stockholm: Tel. 08 594 42 888
Göteborg: Tel. 031 715 24 24
Mail: info@eurecaformedling.se